ดาวน์โหลดตารางบำรุงรักษารถอีซูซุมิว-เซเว่น : MU-7

 
Photobucket  ตารางบำรุงรักษา ISUZU MU-7 ปี 2005-2006
เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระยะเข้ารับบริการ ดาวน์โหลด
3000 Ddi 4x2 /MT 10,000-100,000 Click Here
3000 Ddi 4x2 /AT 10,000-100,000 Click Here
3000 Ddi 4x4 /MT 10,000-100,000 Click Here
3000 Ddi 4x4 /AT 10,000-100,000 Click Here
 
Photobucket  ตารางบำรุงรักษา ISUZU MU-7 ปี 2007-2011
เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระยะเข้ารับบริการ ดาวน์โหลด
1.3000 Ddi 4x2 /MT 10,000-100,000 Click Here
2.3000 Ddi 4x2 /AT 10,000-100,000 Click Here
3.3000 Ddi VGS Turbo 4x2 /MT 10,000-100,000 Click Here
4.3000 Ddi VGS Turbo 4x2 /AT 10,000-100,000 Click Here
5.3000 Ddi 4x4 /MT 10,000-100,000 Click Here
6.3000 Ddi 4x4 /AT 10,000-100,000 Click Here
7.3000 Ddi VGS Turbo 4x4 /MT 10,000-100,000 Click Here
8.3000 Ddi VGS Turbo 4x4 /AT 10,000-100,000 Click Here
ศูนย์บริการและอะไหล่อีซูซุชัยนาท-อุทัยธานี